Θέματα Υγείας

 • Health Issues

Βασικές πηγές αποτελούν ιατρικά βιβλία, έγκυρες ιατρικές βάσεις δεδομένων και επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε μεγάλα ιατρικά περιοδικά

 • Effects Of Aspirin Dose When Used or in Combination With Clopidogrel In Patients With Acute Coronary Syndromes:
  Observations From the Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE) Stydy
  http://goo.gl/Y4LxHA
 • Comparison of cefprozil and cefaclor for treatment of acute urinary tract inflections in women.
  http://goo.gl/2zfvKs
 • L-Carnitine treatment reduces severity of physical and mental fatigue and increases cognitive functions in centenarians:
  a randomized and controlled clinical trial.
  http://goo.gl/0CscJr
 • Pravastatin Improves Cerebral Vasomotor Reactivity in Patients With Subcortical Small-Vessel Disease.
  http://goo.gl/3s7Yrj
 • Treatment of painful diabetic neuropathy with capsaicin 0.075%.
  http://goo.gl/vgrMmV
 • A Comparison of Risperidone and Haloperidol for the Prevention of Relapse in Patients with Schizophrenia.
  http://goo.gl/DmJVga
 • An efficient new formulation of fusidic acid and betamethasone 17-valerate (fucicort lipid cream) for treatment of clinically inflected atopic dermatitis.
  http://goo.gl/8A0djH
 • Comparison of Analgesic and Anti-inflammatory Activity of Meloxicam Gel with Diclofenac and Piroxicam Gels in Animal Models: Pharmacokinetic Parameters after Topical Application.
  http://goo.gl/RjNx6n
 • Value of ambroxol in treatment of bronchial asthma and spastic bronchitis
  http://goo.gl/bkggKN
 • Topical minoxidil therapy for androgenetic alopecia. A 30-month study.
  http://goo.gl/Byftxn