Οικονομικά στοιχεία

  • Financial Stats

Ένα και πλέον χρόνο μετά την ίδρυσή της, η S.M. Pharmaceuticals επιδεικνύει αποφασιστικά τη δυναμική είσοδό της στην αγορά του γενοσήμου φαρμάκου, παραθέτοντας τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία ανά έτος.

grafima gia oikonomika gr

Ισολογισμοί:

SM Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης: